Påverka i församlingen

De förtroendevalda som utses i församlingsvalet besluter om mycket i församlingarna och kyrkan. Genom att rösta i församlingsvalet kan du påverka verksamheten i din egen församling och hela kyrkan!

Församlingsval hålls nästa gång i november 2014. Rösträtt i församlingsvalet har alla medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan som fyller 16 år senast på valdagen.

I församlingar som hör till en kyrklig samfällighet förrättas två val samtidigt. Man väljer församlingsråd i varje enskild församling och gemensamt kyrkofullmäktige i samfälligheten.

De förtroendevalda i församlingen:

 • besluter om tyngdpunkterna i församlingens verksamhet
 • deltar i planeringen av den kyrkliga samfällighetens verksamhet och ekonomi
 • besluter om kyrkoskatteprocenten och hur de kyrkliga skattemedlen används
 • väljer andra förtroendepersoner i församlingen eller samfälligheten, t.ex. medlemmarna i kyrkoråd och direktioner
 • besluter om att bygga eller reparera kyrkan eller andra församlingsutrymmen
 • påverkar hur kyrkans och församlingsens kulturarv bevaras
 • påverkar innehållet i församlingens tjänster och uppgifter och valet av anställda
 • påverkar hur församlingens frivilligarbete utvecklas
 • besluter om samarbetet med andra församlingar, kommun och organisationer
 • påverkar församlingens kommunikation
 • väljer kyrkomötesombud, en del av de förtroendevalda har rösträtt också i biskopsval

Eftersom de förtroendevalda i församlingarna väljer ombuden i ”kyrkans riksdag” dvs. kyrkomötet börjar hela kyrkans förändring i församlingsvalet! Kyrkomötet besluter om kyrkans lära, lagstiftning, ekonomi och förvaltning. Församlingens förtroendevalda deltar också i val av biskop.