“En annorlunda fasta”

Heidi Wirilander, textilkonservator YH, inventerare av kyrkotextiler, Helsingfors

En djup kärlek till vår evangelisk-lutherska kyrka har fört mig med i denna folkrörelse. Varje människa är vacker och älskad i Guds ögon. Kristi kärlek kallar oss att stå vid de svaga och lidande människornas sida. Gud kärlek lyser som klarast där fredens och kärlekens gärningar konkretiseras – då älskande finner varandra, då vi förlåter dem som har förbrutit sig mot oss och då vi sträcker ut vår hjälpande hand till människor i nöd.

Att leva som kristen innebär för mig att acceptera och respektera olikhet. Det innebär att bygga gemenskap med andra människor – oberoende av värderingar. Kristus ställer inte upp gränser och hinder för oss att komma i gemenskap med Gud, varför skulle vi då som kyrka göra det. Kristi kyrka är öppen för alla ? både konservativa och liberala, både vanekristna och andligt vakna, både hoppfulla och sådana som förlorat sitt hopp.

Att leva som kristen är inte bundet till tid eller plats. Det är en fortgående rörelse i livets vardag. Denna text i Jesaja bok i Gamla testamentet har länge talat till mig:

Detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så kläd honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: “Här är jag.”

(Jes 58:6-9)