Borgå stift, biskopsval, kandidaternas svar

Första omgången av biskopsvalet i Borgå stift ordnas i mars. Rörelsen Kom alla ställde till kandidaterna sju frågor, som var förknippade med rörelsens mål, och bad om korta svar på dem. Svaren publiceras enligt alfabetisk ordning av kandidaternas släktnamn. 1. Hur skulle du verka för att göra kyrkans beslutsfattande mer …

PRESSMEDDELANDE 10.2.2016 – Gott resultat för rörelsen Kom alla i Borgå stift.

  Rörelsen Kom alla lyckades bra i valet av ombud i kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Borgå stift. I kyrkomötet återvaldes lekmannaombudet Åsa Westerlund, som denna gång stödde Kom alla. Båda prästombuden Bo-Göran Åstrand och Rolf Steffansson och lekmannaombudet Patrik Hagman kan betraktas som framstegsvänlig. Konservativa Göran Stenlund fick förnyat mandat. …

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund på mångfaldsseminarium i Lojo 3.10.2015

Gemenskapsrörelsen arrangerar tillsammans med Kom alla-gruppen i Lojo ett mångfaldsseminarium Låt kyrkan välsigna! lördag 3.10. Huvudtalare är emeritabiskopen i Härnösand Tuulikki Koivunen-Bylynd. Till seminariet inbjuds företrädare för kyrkomötet, stift och organisationer som har möjlighet att påverka diskussionen om äktenskapets ställning i kyrkan i Finland. Seminariet arrangeras i Lojo församlingscentrum, Sibeliusgatan …

Vem viger kyrkan? – Den nya äktenskapslagen och kyrkan – Diskussion på de finska kyrkodagarna i Kouvola lördag 23.5.2015

Diskussion på de finska kyrkodagarna i Kouvola lördag 23.5.2015 kl 13-15 i byggnaden Tuulensuoja, Hallituskatu 10. Arrangörer Gemenskapsrörelsen och rörelsen Kom alla. I paneldiskussionen deltar biskopen i Åbo Kaarlo Kalliala, Gemenskapsrörelsens grundare, utbildaren i familjearbete Liisa Tuovinen, kyrkomötesombudet Aino Vesti och teol.dr Antti Yli-Opas, vars doktorsavhandling behandlar äktenskapets teologi. I …

Rörelsen Kom alla starkare i Helsingfors

Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla stärkte sina positioner i Helsingfors i församlingsvalet, men gick bakåt i resten av landet. I Helsingfors fick rörelsen 90 förtroendevalda i aderton församlingar. I hela landet hade rörelsen måndag morgon fått 183 förtroendevalda i 74 församlingar. För fyra år sedan fick man 239 förtroendevalda i …

PRESSMEDDELANDE 31.10.2014

Förnyelserörelse uppmanar alla att rösta i församlingsvalet. Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla verkar för en kyrka som inte diskriminerar kvinnor och sexuella minoriteter, men bär ansvar för skapelsen och de svaga i samhället. Rörelsen deltar nu för tredje gången i församlingsvalet. Den uppmanar alla medlemmar i församlingarna att påverka kyrkans …

Max Mannola kontaktperson i Borgå stift

Förnyelserörelsen Kom alla verkar också i höstens församlingsval för att alla medlemmar i kyrkan skall få vara med i församlingarnas verksamhet och beslutsfattande. I Borgå stift har Max Mannola, hemma från Vanda, 43 år och aktiv inom De Nådgröna, ställt upp som ny kontaktperson för rörelsen vid sidan av Ulf …