Ryhdy ehdokkaaksi

Jos olet kiinnostunut lähtemään ehdokkaaksi ja edistämään Tulkaa kaikki -liikkeen tavoitteita seurakunnassasi, voit olla yhteydessä Tulkaa kaikki liikkeen alueellisiin yhdyshenkilöihin ja kysyä lisää!

Järjestämme ehdokkuudesta kiinnostuneille myös koulutuksia, joista tiedotamme näillä sivuilla.
Ensimmäinen koulutus pidettiin liikkeen teematapaamisessa 5.3.2022. Voit tutustua koulutuksen materiaaleihin täällä.

Seurakuntien luottamushenkilöt:

 • päättävät seurakunnan toiminnan painopisteistä
 • osallistuvat seurakunnan tai seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnitteluun
 • päättävät kirkollisveroprosentista ja kirkollisverovarojen käytöstä
 • valitsevat seurakunnan tai seurakuntayhtymän muut luottamushenkilöt, esimerkiksi kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet
 • päättävät kirkon ja muiden seurakunnan toimitilojen rakentamisesta ja korjaamisesta
 • vaikuttavat kirkollisen ja seurakunnallisen kulttuuriperinnön vaalimiseen
 • vaikuttavat seurakunnan virkojen ja tehtävien sisältöön ja työntekijävalintoihin
 • vaikuttavat seurakunnan vapaaehtoistyön kehittämiseen
 • päättävät yhteistyöstä muiden seurakuntien, kunnan ja järjestöjen kanssa
 • vaikuttavat seurakunnan viestintään
 • valitsevat kirkolliskokousedustajat, osalla luottamushenkilöistä äänioikeus myös piispanvaalissa

Kirkkovaltuutetut valitsevat edustajat ”kirkon eduskuntaan” eli kirkolliskokoukseen, joten koko kirkon muutos alkaa seurakuntavaaleista! Kirkolliskokous päättää koko kirkon opista, lainsäädännöstä, taloudesta ja hallinnosta. Kirkkovaltuutetut osallistuvat myös piispan valintaan.