Seurakunnat

Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät isosta joukosta seurakuntien ja kirkon asioita. Äänestämällä seurakuntavaaleissa voit vaikuttaa oman seurakuntasi toimintaan ja koko kirkon suuntaan!

Seurakuntavaaleissa äänioikeus on jokaisella evankelis-luterilaisen kirkon jäsenellä, joka täyttää 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Seurakunnissa, jotka kuuluvat seurakuntayhtymään, käydään kahdet vaalit. Vaaleissa valitaan seurakuntaneuvosto jokaiseen seurakuntaan ja seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto.

Seurakuntien luottamushenkilöt:

 • päättävät seurakunnan toiminnan painopisteistä
 • osallistuvat seurakunnan tai seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnitteluun
 • päättävät kirkollisveroprosentista ja kirkollisverovarojen käytöstä
 • valitsevat seurakunnan tai seurakuntayhtymän muut luottamushenkilöt, esimerkiksi kirkkoneuvoston ja johtokuntien jäsenet
 • päättävät kirkon ja muiden seurakunnan toimitilojen rakentamisesta ja korjaamisesta
 • vaikuttavat kirkollisen ja seurakunnallisen kulttuuriperinnön vaalimiseen
 • vaikuttavat seurakunnan virkojen ja tehtävien sisältöön ja työntekijävalintoihin
 • vaikuttavat seurakunnan vapaaehtoistyön kehittämiseen
 • päättävät yhteistyöstä muiden seurakuntien, kunnan ja järjestöjen kanssa
 • vaikuttavat seurakunnan viestintään
 • valitsevat kirkolliskokousedustajat, osalla luottamushenkilöistä äänioikeus myös piispanvaalissa

Kirkkovaltuutetut valitsevat edustajat ”kirkon eduskuntaan” eli kirkolliskokoukseen, joten koko kirkon muutos alkaa seurakuntavaaleista! Kirkolliskokous päättää koko kirkon opista, lainsäädännöstä, taloudesta ja hallinnosta. Kirkkovaltuutetut osallistuvat myös piispan valintaan.

Tulkaa kaikki -liikkeen luottamushenkilöt ovat vaikuttaneet muun muassa seuraaviin asioihin:

 • Naispappeja syrjiviä lähetysjärjestöjä ei tueta taloudellisesti, elleivät ne lopeta syrjiviä käytäntöjään.
 • Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien omia sateenkaarimessuja järjestetään eri seurakunnissa.
 • Seurakunnissa ja yhtymissä järjestetään ihmisoikeuksiin liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia.
 • Kirkon päätöksentekoa muutetaan avoimempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan.
 • Yhä useampi seurakunta on sertifioitu Reilun kaupan seurakunta (käyttää ja edistää Reilun Kaupan tuotteita ja oikeudenmukaista tuotantoa).
 • Helsingin seurakunnat päättivät siirtyä vihreään sähköön.
 • Kirkolliskokoukseen on valittu tavoitteitamme kannattavia edustajia, jotka muodostavat uudistusmielisten edustajien ryhmän.
 • Olemme saaneet uudistusmielisiä piispoja.