Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste – Tulkaa kaikki -liikkeen viestintärekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Henkilötietojen luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen käsittely on Tulkaa kaikki -liikkeelle tärkeää.

Laatimispäivämäärä 23.9.2019. Viimeisin muutos 23.9.2010

1.   Rekisterinpitäjä

Tulkaa kaikki –liikkeen tuki ry

Stenbäckinkatu 10 B 47, 00250 Helsinki

2.   Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhdistyksen sihteeri

rasmus.tillander@helsinki.fi

 3.   Rekisterin nimi

Tulkaa kaikki –liikkeen viestintärekisteri

4.  Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Tulkaa kaikki -liikkeen kotisivuilla on julkaistu liikkeen ohjelma, jota kannattavat henkilöt voivat allekirjoittaa sen lähettämällä verkkolomakkeella tietonsa.

Henkilö voi halutessaan liittyä postituslistalle.

5.  Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Kotikunta
  • Sähköpostiosoite

Yhteystietoihin jokainen voi itse ilmoittaa omia tietojaan siltä osin kuin itse katsoo tarpeelliseksi.  Lisäksi tietojen yhteyteen tallennetaan aika, jolloin allekirjoitus lähetettiin sekä ip-osoite.

Liikkeen ohjelman allekirjoittajien tiedot julkaistaan liikkeen kotisivuilla. Henkilöiden yhteystietoja ei koskaan julkaista ilman erillistä lupaa. 

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkosivuille ja postituslistoille  lisätään ja päivitetään tietoja sitä mukaan kun henkilöt niitä itse rekisterin ylläpitäjälle toimittavat.

7.  Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; tai
  • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

8.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa

luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

9.  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10.  Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään vain niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat antaneet tietonsa omaehtoisesti Tulkaa kaikki -liikkeen käyttöön joko allekirjoittamalla liikkeen ohjelman tai liittymällä postituslistalle. Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä kohtuullisen ajan kuluessa viimeistään kolmen kuukauden päästä hänen sitä pyytäessään.