Puheenvuoro Tulkaa kaikki -liikkeen seurakuntavaalikampanjan avauksessa

VesaVesa Hirvosen puheenvuoro Tulkaa kaikki -liikkeen seurakuntavaalien valtakunnallisessa avauksessa ma 27.10.14

Rakkaat ystävät, paikalle tulleet ja ohikulkijat,

lämpimästi tervetuloa Tulkaa kaikki -liikkeen seurakuntavaalikampanjan avaukseen!

Tulkaa kaikki -liike on niiden yhdysside, jotka tahtovat olla rakentamassa uudistuvaa ja entistä kutsuvampaa ja avoimempaa kirkkoa.

***

Tulkaa kaikki -liikkeen ohjelmassa todetaan:

Kristuksen kirkko on kaikille avoin. Me kristityt olemme kuitenkin asettaneet esteitä evankeliumille. Siitä meidän on tehtävä parannus.

Aikaan sidotut ihmiskäsitykset, maailmankuvat ja elämänohjeet eivät ole uskon perustotuuksia. Kirkon on aina täytynyt arvioida ne uudelleen. Jeesus itse hylkäsi isien perinnäissäännöt. Luther poisti pappien selibaatin. Uudelleenarvioinnit ovat tarpeen myös meidän aikanamme.

Kirkolliset toimintarakenteetkaan eivät ole uskon perustotuuksia. Läpinäkymätön päätöksenteko tuottaa huonoja ratkaisuja. Avoin vuorovaikutus antaa kirkon jäsenille mahdollisuuden osallistua yhteisiin päätöksiin.

Tarvitsemme ennakkoluulottomia avauksia. Eri tavoin ajattelevien kirkollisten ryhmien välille on rakennettava luottamusta ja sovintoa. Kirkossa on määrätietoisesti tuettava rehellistä keskustelua. Onnistumisen ja esimerkillisyyden kulissit on uskallettava purkaa. Yhdessä on etsittävä keinoja jakaa aineellista hyvää toisten kanssa.

Erityisen tärkeää on, että kirkon yhteyteen pääsevät ne, jotka tuntevat tarvitsevansa sitä, mutta jotka pettyneinä ovat jo jättäneet sen. Voimaton viivytystaistelu jäsenkatoa vastaan ei riitä. Kirkon on käytävä avoimeen kamppailuun saadakseen takaisin myös ne, jotka ovat jo lähteneet. Kirkko voi muuttua, kun me muutumme.

Me uudistusta kaipaavat voimme yhdistää voimamme ja ottaa entistä suuremman vastuun kirkostamme. Mukaan kutsutaan yli herätysliike-, puolue- ja muiden rajojen kaikkia, jotka yhtyvät uudistusohjelmaamme. Toivomme uudistusliikkeen vahvistavan sitoutumistamme kirkkoon ja sen työhön.

Näin tehdään tietä Kristukselle:

*Kirkollisen keskustelun ja päätöksenteon on oltava avointa.
*Kirkon on kasvettava lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden yhteisöksi:
– Naispuolisten pappien syrjiminen on lopetettava kaikissa seurakunnissa.
– Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat on ehdoitta toivotettava tervetulleiksi seurakuntien jäseniksi ja työntekijöiksi.
– Eronneiden, avoliiton valinneiden ja yksin elävien elämänratkaisuja on kunnioitettava.
* Meidän on yhdessä jaettava aineellista hyväämme oman maamme ja maailman köyhien kanssa.
* Eri tavoin ajattelevien kirkollisten ryhmien välille on rakennettava luottamusta ja sovintoa.

Mottomme kuuluu: Kristuksen kirkko on kaikille.

***

Seurakuntavaaleissa meillä kaikilla on tilaisuus vaikuttaa seurakuntien ja koko kirkon linjaan. Vaalien kautta uudistusmieliset äänet pääsevät kuuluviin kirkkovaltuustoissa ja seurakuntaneuvostoissa. Valittavat luottamushenkilöt kantavat vastuuta kirkon elämän isoista ja pienistä asioista. He vaikuttavat niin nuorisotyön budjetteihin kuin lähetysjärjestöjen avustuksiin, ovat avaamassa ovia niin sateenkaarimessuille kuin reilun kaupan kahville, ovat valitsemassa sekä oman seurakunnan työntekijöitä että kirkolliskokousedustajia ja hiippakunnan piispaa.

Tahdomme olla rakentamassa kirkkoa, joka voisi olla koti kaikille. Kaikki saavat tulla, kaikki otetaan ilolla vastaan. Ketään ei syrjitä mistään syystä. Kaikkien on mahduttava mukaan isoon perheeseen.

Haluamme olla rakentamassa kirkkoa myös meitä konservatiivisempien kirkon jäsenten kanssa. Yhteyden rakentaminen kirkossa nousee ohjelmastamme, jossa sanotaan: ”Eri tavoin ajattelevien kirkollisten ryhmien välille on rakennettava luottamusta ja sovintoa.” Luottamuksen ja sovinnon rakentaminen on tien tekemistä Kristukselle.

Tulkaa kaikki -liike etsii edelleen keskusteluja ja yhteistyömahdollisuuksia myös niiden lähetysjärjestöjen kanssa, joille uudistusmieliset luottamushenkilöt eivät vielä voi esittää määrärahoja seurakunnissa. Tällä hetkellä monet luottamushenkilömme eivät voi tukea määrärahoja esimerkiksi sellaisille järjestöille, jotka sulkevat toiminnastaan naispuoliset papit ja parisuhteensa rekisteröineet.

Toivomme, että lähetysjärjestöt itse keskuudessaan miettivät identiteettiään nimenomaan kirkon lähetysjärjestöinä, yhteisen kirkon edustajina, eivät vain oman herätysliikkeen tai suuntauksen edustajina lähetyskentillä. Sen  jälkeen vuoropuhelu kirkon sisällä vaikkapa Tulkaa kaikki -liikkeen kanssa voisi olla helpompaa. Yhdistäviä tekijöitä on paljon, mutta nyt niiden annetaan, puolin ja toisin, peittyä näkymättömiin. Se ei ole mielestäni rehellistä.

Toivomme, että molemminpuolinen luottamus myös konservatiivisten lähetysjärjestöjen kanssa voisi lisääntyä ja että voisimme hyvillä mielin palata tukemaan myös niitä eri seurakunnissa.

***

Hyvät ystävät, tällä hetkellä Tulkaa kaikki -liikkeen verkkosivuilla esittäytyy jo yli 400 seurakuntavaaliehdokasta eri puolilta Suomea Helsingistä Rovaniemelle ja Vaasasta Joensuuhun, ja lisää tulee sivuillemme joka päivä.

Äänestetään uudistusmielisiä ehdokkaita ja mainostetaan heitä yhdessä!
Kirkko muuttuu, kun me otamme siitä vastuuta! Äänestetään seurakuntavaaleissa! Kehotetaan muitakin äänestämään!