”Pohdiskelevan eettisyyden ja älyllisesti perustellun toiminnallisuuden puolesta!”

Maiju Lehmijoki-Gardner, Affiliate Professor, Maryland, USA

Kannatan Tulkaa kaikki -liikettä, koska se muistuttaa meitä siitä, että kristinuskon perintö on intellektuaalisesti haastava ja maailmankatsomuksellisesti moni-ilmeinen; kirkko ei ole yhden asian liike, vaan se kantaa sisällään monien vuosisatojen rikasta henkistä perintöä. Siinä myös vaikuttaa useiden kulttuuripiirien viisaus. Tätä monipuolisuutta on aktiivisesti vaalittava, sillä meidän aikanamme uskonnot on usein valjastettu palvelemaan yksinkertaistettuja aatteellisia päämääriä.

Tulkaa kaikki -liike kehoittaa toimimaan moniarvoisen ja monipuolisen kristinuskon puolesta. Yhdyn tähän toiminnalliseen suuntautuneisuuteen, sillä todellinen ymmärrys testataan vasta kyvyssämme toimia hyväksi katsomiemme päämäärien eteen. Kristinuskon parhaaseen antiin kuuluu pohdiskeleva eettisyys ja älyllisesti perusteltu toiminnallisuus. Siihen kuuluu toivon hyveen vaaliminen ja usko siihen, että oikeaksi koetun asian hyväksi toimiminen on tärkeämpää kuin vääräksi koetun kritisoiminen. Ainakin se on tehtävänä haastavampi. Toivon ja uskon, että Tulkaa kaikki -liike innostaa meitä tarttumaan tähän haasteeseen.