Naisten pappeuden vastustamisen periaatteista ja käytännöstä – Vesa Hirvonen

Naisten pappeuden vastustamisen periaatteista ja käytännöstä