Mediatiedote – Kirkon uudistajat menestyivät vaaleissa

Kirkon uudistajat menestyivät vaaleissa

Kirkon uudistajat menestyivät hyvin tiistaina 9. helmikuuta pidetyissä kirkolliskokousvaaleissa. Helsingin hiippakunnassa uudistusmielisten Tulkaa kaikki -liike saavutti puolet kirkolliskokousedustajapaikoista ja on näin ollen Helsingissä ylivoimaisesti suurin ryhmä. Kirkolliskokoukseen Helsingistä valituista papeista ja seurakuntalaisten edustajista eli maallikoista puolet edustaa Tulkaa kaikki -liikettä. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin.

Espoon hiippakunnassa uudistusmielisten Kevään kirkko -lista säilytti asemansa: Espoon hiippakunnasta valituista papeista kaksi kolmesta edustaa uudistajia, kuten myös seitsemästä maallikosta kaksi.

”Merkittävää on, että ensimmäistä kertaa Tulkaa kaikki -nimisiä ehdokaslistoja muodostettiin myös Helsingin ulkopuolella: Tampereella ja Oulussa. Kummastakin valittiin kirkolliskokoukseen yksi maallikkoedustaja. Tämä on merkittävä päänavaus”, liikkeen koordinaattori Vesa Hirvonen sanoo. Hän on tyytyväinen siihen, että myös muunnimisiltä listoilta on valittu lukuisia uudistushenkisiä kirkolliskokousedustajia. Helsingissä Viinipuu-ehdokaslista sai läpi yhden papin. Kuopion hiippakunnassa uudistusmielinen pappislista sai kolme paikkaa neljästä.

Tulkaa kaikki -liikkeen nettisivuilla ehdokkuudestaan kertoneita henkilöitä pääsi yhteensä läpi 18, joista 10 muunnimisiltä kuin Tulkaa kaikki -listoilta.
Hirvosen mukaan uudistusmielisten eteneminen kertoo positiivisesta muutoksesta kirkossa. Tulkaa kaikki -liike on kymmenvuotisen historiansa aikana kasvanut merkittäväksi uudistavaksi voimaksi. Se on uudistanut toimintakulttuuria kertomalla vaaliohjelmissa avoimesti tavoitteistaan, joihin kaikki listan ehdokkaat ovat sitoutuneet, kun kirkollisten vaalien yleinen ongelma ovat olleet ”yleislistat”, joiden ehdokkaiden tavoitteet voivat olla epäselviä tai keskenään ristiriitaisia.

Se on aktivoinut mukaan uusia ihmisiä rakentamaan kirkkoa. Liikkeen motto on ”Kristuksen kirkko on kaikille”. Liikkeessä on mukana monenlaisia ihmisiä ”perinteisten kirkollisten piirien” ulkopuolelta: kristittyjä, jotka haluavat avata kirkon ovia ja välittää Kristuksen kutsua kaikille. Liike ajaa kirkollisen päätöksenteon avoimuutta, syrjimättömyyttä, omasta hyvästä jakamista ja yhteyksien rakentamista eri tavoin ajattelevien välillä.

Keskiviikkona valmistuneen vahvistamattoman ääntenlaskennan mukaan Tulkaa kaikki -liikkeen kirkolliskokousedustajat Helsingin hiippakunnasta ovat Jaana Hallamaa, Kirsi Hiilamo, Johanna Korhonen, Katri Korolainen, Sami Ojala ja Jaakko Weuro. Oulun hiippakunnasta liikkeen listalta valittiin Tuula Okkonen ja Tampereen hiippakunnasta Kirsi Ojansuu-Kaunisto.

Lisätietoja: koordinaattori Vesa Hirvonen, 050 346 1084