Lähimmäisenrakkautta ja tasa-arvoa!

Kirkollisessa päätöksenteossa avoimuus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus ovat tärkeitä perustekijöitä.Tavoitteenani on toteuttaa myös tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden arvoja.

Toivotan sanoin ”Tulkaa kaikki!” tervetulleeksi vaikuttamaan seurakuntavaaleissa uudistusmieliseen kehittämiseen. Seurakunnan jäsenten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa entisestään.

Kehittämistyössä ja päätöksenteossa tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta, rehellistä keskustelua, luottamusta ja sovinnollisuutta. Ympäristötekoja, luonnonsuojelua ja kestävää kehitystä tulee edistää myös seurakunnan toiminnassa.

Teresia Volotinen

Tulkaa kaikki -lista–Leppävaaran seurakunta