Kirkolliskokouksen istuntosali

Kirkolliskokousvaalit kaipaavat avoimuutta ja selkeää vastuunkantoa

Kirjoitus on julkaistu Kotimaassa 25.6.2020

Kirkolliskokous aloittaa uuden nelivuotiskautensa näillä näkymin elokuussa. Kun aikaa seuraaviin vaaleihin on nyt runsaasti, olisi aika päivittää vaalien vastuunjakoa ja parantaa vaaliviestintää. 

Eri hiippakunnat menettelivät hyvin erilaisin tavoin vaalijärjestelyissä koskien valitsijayhdistysten mahdollisuuksia saada äänioikeutettujen (kirkkovaltuutetut ja yhtymien neuvostojen jäsenet) yhteystietoja vaalitiedottamista varten. Vain osa hiippakunnista keräsi seurakunnilta äänioikeutettujen sähköpostiosoitteet ja jakoivat ne valitsijayhdistysten käyttöön.  

Demokraattisten oikeuksien kannalta on ensiarvoista, että jokaisella äänioikeutetulla on helppo mahdollisuus saada tietoa ehdokkaista.Tätä ei korvaa pelkästään yhteisen vaaligallerian suppeahko tieto. 

Hiippakuntien erilaiset menettelyt yhteystietojen keräämisen ja luovuttamisen suhteen ovat asettaneet valitsijayhdistykset eri hiippakunnissa erilaiseen asemaan vaaliviestinnän mahdollisuuksien suhteen. Näin myös äänioikeutetut  joutuvat eriarvoiseen asemaan vaaleista ja ehdokkaista saatavan informaation suhteen. Erilaiset menettelytavat loukkaavat  ihmisten perusoikeuksia saada tietoa sekä tasavertaisen kohtelun periaatteita. Erilaiset menettelytavat eivät myöskään noudata hyvän hallinnon periaatteita.

Hiippakuntien tulisi jatkossa koostaa ja toimittaa sähköpostitse viralliset ehdokaslistat äänioikeutetuille ja antaa valitsijayhdistyksille kattava sähköpostilista äänioikeutetuista. Toki EU:n tietosuoja-asetus GDPR rajaa henkilötietojen jakamista. Ehdotammekin, että seurakunnat, hiippakunnat ja kirkkohallitus laativat yhteistyössä suosituksen, jolla seurakunnan luottamustoimeen valittava henkilö antaisi suostumuksensa henkilötietojensa käyttöön vaaliviestinnän osalta. Tämä on luontevinta tehdä heti seurakuntavaalien jälkeen, jolloin yhteystietoja kerätään ja niiden luovuttamisista joka tapauksessa paikallistasolla sovitaan. 

Valitsijayhdistysten aktiivien näkökulmasta asioiden selvittäminen vaaleissa on työlästä ja ajoittain jopa tuskaista, kun selkeitä vastuuhenkilöitä ei ole  ja vapaa-ajallaan asioita hoitavia vaaliaktiiveja pallotellaan virkahenkilöiltä toisille. Yhdenmukaista vaalimenettelyä edistäisi, jos kirkkohallitukseen ja hiippakuntiin nimettäisiin selkeä yksi vastuuhenkilö, joka vastaisi vaalimenettelyn yhdenmukaisuudesta vastuualueellaan ja kirkkohallituksessa. Vaaliasioiden selvittäminen ei saisi olla vapaaehtoisten aktiivisuuden varassa.  

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä toimielin ja vaalitoimitus yksi kirkkomme lakisääteisistä tehtävistä. Kirkkoamme ja sen jäseniä kohtaan on olennaista, että voimme palvella tehtävässä moitteettomasti. 

Katri Korolainen
kirkolliskokousedustaja, Helsinki

Kauko Mäkinen
kirkkovaltuutettu, Imatra

Pentti Rauhala
hiippakuntavaltuutettu, Lahti

Kirjoittajat ovat valtakunnallisen Tulkaa kaikki -liikkeen toimintaryhmän jäseniä