Vaaliohjelma kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin

Tällä ohjelmalla lähdemme kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin!

Yhdenvertaisuudelle kyllä, avioliitto kaikille

 • Samaa sukupuolta olevilla pareilla on oltava mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen kaikissa seurakunnissa.
 • Teemme näkyväksi ja vastustamme sukupuoleen perustuvaa syrjintää.
 • Puutumme aktiivisesti vähemmistöjä eriarvoistavaan kohteluun.
 • Edistämme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta kirkon kaikilla tasoilla.

Kirkon jäsenet vaikuttajiksi

 • Edistämme kirkon jäsenten vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa.
 • Tuemme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kirkon hallinnossa ja rekrytoinneissa.

Varjelemme luomakuntaa, jaamme omastamme

 • Haluamme kirkon olevan edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa, kestävässä kehityksessä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.
 • Rohkaisemme kirkkoa aktiiviseen dialogiin yhteiskunnassa.
 • Tuemme heikossa asemassa olevia omassa maassamme ja maailmalla.
 • Olemme aktiivinen osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa.

Luottamusta ja sovintoa kirkkoon

 • Haluamme turvallisen tilan periaatteen toteutuvan kaikkialla kirkossa.
 • Edistämme avointa, monipuolista ja kunnioittavaa keskustelua.
 • Kristuksen kirkko on kaikille.

Vaaliohjelma on vapaasti sovellettavissa listojen käyttöön. Eri listoilla on perinteisesti ollut myös omia painotuksia.