Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 2024

Tulkaa kaikki -liike on aloittanut valmistelut helmikuun 2024 kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin. Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta tai osallistumisesta kampanjaan, ota yhteyttä Tulkaa kaikki -liikkeen vaalivalmistelijoihin.

Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit toimitetaan 13.2.2024. Yhtä aikaa käydään kahdet täysin erilliset vaalit, joissa valitaan edustajia sekä kirkolliskokoukseen että hiippakuntavaltuustoihin. Molemmissa näistä on vielä erikseen vaalit maallikoille sekä papistolle. Vaalipiirit noudattavat hiippakuntajakoa. Vaaleissa sovelletaan 1.7.2023 voimaan tulevan uuden kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) säännöksiä.

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, äänioikeutta seurakuntaneuvostossa käyttää hänen varajäsenensä.

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta. Pappi voi äänestää vain pappisjäsenten ja -edustajien vaalissa. Jos pappi on kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, hänen tilalleen tulee maallikkovarajäsen.

Kukin äänioikeutettu saa äänestää kummassakin vaalissa yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta.

Molemmissa maallikkojen vaalissa ehdokkaaksi voi asettua jokainen 18-vuotias seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Ehdokkaan ei tarvitse toimia muussa luottamustoimessa seurakunnassa.

Papiston vaaleissa ehdokkaaksi voivat asettua kyseiseen hiippakuntaan kuuluvat papit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty pappi ei ole vaalikelpoinen.

Ehdokkaita voivat asettaa hiippakuntakohtaiset valitsijayhdistykset, joiden perustamiseen tarvitaan 10 äänioikeutettua maallikkoa tai 3 pappia. Perustamisasiakirjat ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään 15.11.2023 klo 16.

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2024.

Lisätietoja: Kirkkohallituksen kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalisivu

Lisätietoja: Mikä on kirkolliskokous?

Lisätietoja: Vinkkilista vaalityöhön