Borgå stift – kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval 2016

Kom alla -kandidater i Borgå stift

Kyrkomötet 

Mia Aitokari, För folkkyrkan, lekman
Lars Lundsten, För folkkyrkan, lekman
Åsa A Westerlund, För folkkyrkan, lekman, invald

Stiftsfullmäktige

Janette Lagerroos, För folkkyrkan, lekman, invald
Susanne Björkman, För folkkyrkan, lekman, invald
Nina Björkman-Nystén, För folkkyrkan, lekman, invald
Max Mannola, För folkkyrkan, lekman
Heidi Juslin-Sandin, För folkkyrkan, lekman, invald
Hedvig Långbacka, För folkkyrkan, lekman, invald
Jon Lindeman, Tillsammans för en medmänsklig och tjänande kyrka, präst
Mia Bäck, Tillsammans för en medmänsklig och tjänande kyrka, präst, invald