Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit – äänestysohjeet

Vaalikokoukset 9.2.2016

Pappien ja maallikoiden erillisissä vaalikokouksissa äänestetään molemmissa vaaleissa erivärisin äänestyslipuin. Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalissa äänestyslippu on maallikkovaalissa vihreä ja pappisvaalissa keltainen. Kirkolliskokousedustajien vaalissa äänes-tyslippu on pappisvaalissa sininen ja maallikkovaalissa valkoinen.

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kunkin rovastikunnan pappien kokouksessa, jonka lääninrovasti kutsuu koolle.

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kunkin seurakunnan kirkkovaltuuston maallikkojäsenten kokouksessa. Seurakuntayhtymässä äänestetään seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittujen maallikkojäsenten yhteisessä kokouksessa. Yhteisen kokouksen kutsuu koolle kirkkoherra ja puheenjohtajana toimii seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, hänen sijaansa seurakuntaneuvostossa kutsutaan varajäsen.

Sekä pappisjäsenten ja -edustajien että maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon. Jos äänioikeutettu ei voi saapua vaalikokoukseen, hän saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, joka on varustettu hänen nimellään ja ´äänestyslippu´-merkinnällä. Vaalikokouskutsussa on ilmoitettava ennakkoäänestysmahdollisuudesta ja sen käyttämisen tavasta. Kutsun mukana on toimitettava ennakkoäänestyksessä tarvittava aineisto. (KVJ 80 §)

Äänestysliput ja vaalipöytäkirja, johon on merkitty äänioikeutta käyttäneiden nimet, äänestyslippujen lukumäärä ja vaalitoimituksen kulku, on välittömästi toimitettava tuomiokapitulin asettamalle vaalilautakunnalle tuomiokapituliin. Vaalilautakunta suorittaa äänten laskennan, vahvistaa vaalien tulokset ja antaa valituille valtakirjat.

Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2016.