Kirkolliskokousvaaliohjelma 2020

1. Avioliitto kaikille, syrjinnälle loppu

 • Kaikilla samaa sukupuolta olevilla pareilla on oltava mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen
 • Tuemme pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja
 • Kaikkien parien puolesta rukoillaan jumalanpalveluksessa
 • Sukupuoli- ja muiden vähemmistöjen syrjintään seurakunnissa puututaan aktiivisesti
 • Pappisnaisten epäsuora marginalisointi tunnistetaan ja lopetetaan

2. Kirkon jäsenet vaikuttajiksi

 • Kirkko tarvitsee aktiivisia jäseniä
 • Jäsenten osallistumista päätöksentekoon tuetaan
 • Hallinto sopeutetaan jäsenmäärään kaikilla tasoilla
 • Päätöksenteon ja rekrytoinnin on oltava avointa ja läpinäkyvää

3. Varjelemme luomakuntaa, jaamme omastamme

 • Kirkko edelläkävijäksi ilmastonmuutoksen torjunnassa, kestävässä kehityksessä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä
 • Tuemme heikossa asemassa olevia omassa maassa ja maailmalla
 • Olemme aktiivinen osa globaalia Kristuksen kirkkoa

4. Luottamusta ja sovintoa kirkkoon

 • Vastakkainasettelusta kuuntelemiseen ja kunnioittamiseen
 • Edistämme avointa ja monipuolista keskustelua 
 • Kristuksen kirkko on kaikille