Kirkolliskokousedustajilta tukea samasukupuolisten parien kirkkohäille

Mediatiedote 10.11.16 klo 8.30

Kaikkiaan 25 kirkolliskokousedustajaa on julkaissut kannanoton (alla) ilmaistakseen tukensa sille, että avioliittolain uudistuksen voimaantulon jälkeen myös samasukupuoliset parit voivat halutessaan avioitua kirkossa.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Se kokoontuu tämän viikon ajan Turussa. Kokous keskusteli keskiviikkona piispainkokouksen ja kirkkohallituksen tekemistä selvityksistä, jotka liittyvät avioliittolain muutokseen. Kirkolliskokous ei kuitenkaan tehnyt asiassa varsinaisia päätöksiä. Selvitykset merkittiin tiedoksi, mikä ei sisällä kannanottoa asiakirjojen sisältöihin.

Monet seurakuntalaiset ja seurakuntien hallintoelimet ovat toivoneet kirkolliskokoukselta ratkaisua tai ohjetta siitä, miten avioliittolain muuttuessa tulisi menetellä. Tällaista ratkaisua ei kokoukselta ole tulossa, eikä sellaista ole myöskään vireillä.

Kirkossa esiintyy kahtalaista tulkintaa siitä, tarvitaanko asiassa ylipäätään erillisiä päätöksiä. Piispainkokouksen ja kirkkohallituksen tulkinnan mukaan kirkon tulisi erikseen päättää, että se ryhtyy vihkimään myös samasukupuolisia pareja, mikäli se haluaisi näin tehdä. Toisen tulkinnan mukaan erillistä päätöstä ei tarvita, vaan kirkko voi ja sen pitää yksinkertaisesti ryhtyä noudattamaan uutta avioliittolakia. Kirkolla olisi vapaus säätää omaan lainsäädäntöönsä määräys, joka vapauttaisi sen noudattamasta avioliittolakia, mutta koska se ei ole näin tehnyt, laki on kirkossa voimassa sellaisenaan. Jälkimmäistä tulkintaa tukevat muun muassa Helsingin hiippakuntavaltuusto, osa kirkkohallituksen täysistunnon jäsenistä sekä useat oikeusoppineet.

Oheisen kannanoton laatineet kirkolliskokousedustajat haluavat reagoida kirkolliskokoukseen kohdistuviin odotuksiin ja ilmaista selkeän tukensa kaikille kirkon jäsenille, jotka haluavat solmia avioliittonsa papin edessä ja vastaanottaa siunauksen liitolleen. Samalla kirkolliskokousedustajat ilmaisevat tukensa näitä pareja palveleville papeille.


Kannanotto
Turussa 10.11.2016 ko 8.30

Kirkolliskokousedustajat tukevat samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä

Kirkon tulee olla turvallinen ja yhdenvertainen yhteisö kaikenlaisille ihmisille, perheille ja parisuhteille. Jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi.

Maaliskuusta 2017 alkaen lainsäädäntö ei aseta estettä samaa sukupuolta olevien parien kirkolliselle vihkimiselle. Iloitsemme kaikkien toisensa löytäneiden ja avioliittoon sitoutuvien parien rinnalla. Haluamme myös tukea heidät kohtaavia pappeja tehtävässään. Tämä näkemyksemme perustuu raamatuntulkintaamme, kristilliseen uskoomme ja siitä nousevaan ihmiskäsitykseen.

Sitoudumme kirkolliskokousedustajina tekemään työtä, jotta myös kirkon käytännöt saatetaan vastaamaan uudistettua avioliittolakia. Kutsumme kaikkia mukaan; rakentakaamme kirkkoa, jossa ovet ovat auki, jossa siunaus kuuluu kaikille ja jossa jokainen pari, joka haluaa solmia avioliiton Jumalan kasvojen edessä, voi sen tehdä.

Allekirjoittajat:

Jaana Hallamaa, Helsingin hiippakunta, 050 302 8421, jaana.hallamaa@helsinki.fi

Kirsi Hiilamo, Helsingin hiippakunta

Markku Jalava, Espoon hiippakunta, 0400 793 810, markku.jalava@kolumbus.fi

Aila Kemppainen, Kuopion hiippakunta, 044-7444120, aila.kemppainen@evl.fi

Johanna Korhonen, Helsingin hiippakunta, 040 510 5906, johanna.korhonen@verkkotie.fi

Mari Korhonen, Turun arkkihiippakunta, mari.h.korhonen@gmail.com

Katri Korolainen, Helsingin hiippakunta, 050 344 7171, katri.korolainen@gmail.com

Marja-Leena Korpela, Tampereen hiippakunta

Pekka Kosonen, Kuopion hiippakunta, 040 501 5279, pekka.kosonen@gmail.com

Tuija Kruus, Turun arkkihiippakunta, tuija.kruus@evl.fi

Jarmo Leppiniemi, Helsingin hiippakunta

Päivi Linnoinen, Espoon hiippakunta, 050 379 9038, paivi.linnoinen@evl.fi

Varpu Lipponen, Tampereen hiippakunta, 040 7217877, varpu.lipponen@gmail.com

Sami Ojala, Helsingin hiippakunta

Kirsi Ojansuu-Kaunisto, Tampereen hiippakunta, 050 511 3140, kirsi.ojansuu63@gmail.com

Tuula Okkonen, Oulun hiippakunta, tuula.okkonen@oulu.fi

Helena Paalanne, Oulun hiippakunta, 050 433 4097, helena.paalanne@evl.fi

Pertti Rajala, Turun arkkihiippakunta, pertti.rajala@satakunta.fi

Tapani Rantala, Turun arkkihiippakunta, tapani.rantala@tk-opisto.fi

Ulla Ruusukallio, Tampereen hiippakunta, ulla.ruusukallio@hotmail.com

Päivi Salli, Espoon hiippakunta, 040 5459423, paivi.salli@saunalahti.fi

Kalervo Salo, Espoon hiippakunta, 050 594 1712, kalervo.salo@evl.fi

Juha Tanska, Mikkelin hiippakunta, 050 594 3892, juha.t.tanska@evl.fi

Marjaana Toiviainen, Helsingin hiippakunta, marjaana.toiviainen@evl.fi

Jaakko Weuro, Helsingin hiippakunta, weuro@iki.fi, 050 590 0517