Kirkolliskokousedustajat: Kirkko vihkii samaa sukupuolta olevia

Kirkolliskokous käsitteli kokouksessaan 10.-14.8. samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä keskustelemalla piispainkokouksen vastauksesta. 20 kirkolliskokousedustajaa teki aiheeseen liittyen kannanoton, jonka julkaisemme nyt sivuillamme. Kiitos aktiivisille kirkolliskokousedustajille tärkeästä työstänne!

Kirkolliskokous keskusteli samaa sukupuolta olevien vihkimisestä, mutta ei tehnyt asiassa päätöksiä. Kirkolliskokousedustajat muistuttavat, että samaa sukupuolta olevia vihitään jo nyt jokaisessa hiippakunnassa.

Elokuussa 2020 kokoontunut kirkolliskokous käsitteli ilmoitusasiana piispainkokouksen vastausta kirkolliskokoukselle sen 18.5.2018 täysistunnossa esittämälleen pyynnölle. Pyynnössä kirkolliskokous pyysi piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Vastauksessaan piispat korostivat toisia kunnioittavan keskustelun ihannetta, mutta siitä ei käynyt ilmi, millä tavoin he olivat kuulleet ja kuunnelleet niitä ihmisiä, joiden elämästä oli kyse. Piispainkokouksen vastaus herätti täysistunnossa paljon keskustelua. Argumentit samaa sukupuolta olevien vihkimistä vastaan keskittyvät Raamatun tarkoitushakuiseen tulkintaan.

”Sateenkaariparit eivät ole mikään yhteiskunnan trendi tai kirkon kipukohta. He rakastavat jo nyt, eivät sitten kun olemme päässeet teologisessa keskustelussa eteenpäin. Miten takaamme seurakuntalaistemme täyden jäsenyyden?”, kysyi edustaja Mimosa Mäkinen Espoon hiippakunnasta.

Me kirkolliskokousedustajat haluamme painottaa, että keskustelu samaa sukupuolta olevien avioliitosta jatkuu, kunnes yhdenvertaisuus kirkossa saavutetaan. Keskustelussa pitää nostaa keskiöön ymmärrys seurakuntalaisten elämästä ja yhdenvertaisuudesta.

”Toivon että keskustelu tekee tietä muutokselle. Muutos voi olla pelottavaa, mutta meidän on oltava rohkeita”, totesi edustaja Minni Kuisma Mikkelin hiippakunnasta.Kirkkolaki ei ota kantaa vihittävien sukupuoleen, näin ollen yleisen tulkinnan mukaan sateenkaaripareja voidaan vihkiä myös kirkossa. Jokaisessa hiippakunnassa on pappeja, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia.

Tämä tilanne ei ole muuttunut eikä muutu käydyn keskustelun pohjalta.Samaa sukupuolta olevat voivat löytää itselleen vihkipapin Sateenkaaripappien sivustolta.

Allekirjoittajat:

Viivi Ali-Löytty, Helsinki
Marja Heltelä, Helsinki
Kirsi Hiilamo, Helsinki
Markku Jalava, Nurmijärvi
Katri Korolainen, Helsinki
Minni Kuisma, Kotka
Tuulia Kuntsi, Jyväskylä
Joni Kumlander, Valkeakoski
Ville Kämäräinen, Mikkeli
Päivi Linnoinen, Nurmijärvi
Olli Löytty, Tampere
Hanna Mithiku, Helsinki
Mimosa Mäkinen, Vihti
Katariina Pitkänen, Oulu
Pertti Rajala, Pori
Päivi Raunu, Espoo
Iida Rotko, Espoo
Tarja Vehkaoja, Sotkamo
Wiking Vuori, Helsinki
Heidi Zitting, Espoo