Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 2020

Tulkaa kaikki -liike on aloittanut valmistautumisen kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin. Tavoitteena on saada jokaiseen hiippakuntaan uudistusmielisten ehdokkaiden maallikko- ja pappislistat. Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta tai osallistumisesta kampanjaan, ota yhteyttä hiippakuntasi alueelliseen yhteyshenkilöön.

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit toimitetaan 11.2.2020. Kirkon hallinnolliselle tyylille uskollisena vaalitoimitus on moniulotteinen. Yhtä aikaa käydään kahdet täysin erilliset vaalit, joissa valitaan edustajia sekä kirkolliskokoukseen että hiippakuntavaltuustoihin. Molemmissa näistä on vielä erikseen vaalit maallikoille sekä papistolle. Ensi keväänä toimitetaan siis tietyssä mielessä neljät eri kirkolliset vaalit. Vaalipiirit noudattavat hiippakuntajakoa kaikissa ensi helmikuussa käytävissä vaaleissa.

Molemmissa maallikkojen vaalissa ehdokkaaksi voi asettua jokainen 18-vuotias seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Ehdokkaan ei tarvitse toimia muussa luottamustoimessa seurakunnassa. Papiston vaaleissa ehdokkaaksi voivat asettua kyseiseen hiippakuntaan kuuluvat papit.

Ehdokkaat asettavat hiippakuntakohtaiset valitsijayhdistykset, joiden perustamiseen tarvitaan 10 vaalikelpoista maallikkoa tai 3 pappia.

Pappisvaaleissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit. Maallikkojen vaaleissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet.

Lisätietoja: kirkkohallituksen sivusto kirkolliskokousvaaleista