Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit 2020

 Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, äänioikeutta seurakunta-neuvostossa käyttää hänen varajäsenensä.

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta.

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit toimitetaan 11.2.2020. Kirkon hallinnolliselle tyylille uskollisena vaalitoimitus on moniulotteinen. Yhtä aikaa käydään kahdet täysin erilliset vaalit, joissa valitaan edustajia sekä kirkolliskokoukseen että hiippakuntavaltuustoihin. Molemmissa näistä on vielä erikseen vaalit maallikoille sekä papistolle. Ensi keväänä toimitetaan siis tietyssä mielessä neljät eri kirkolliset vaalit. Vaalipiirit noudattavat hiippakuntajakoa kaikissa ensi helmikuussa käytävissä vaaleissa.

Molemmissa maallikkojen vaalissa ehdokkaaksi on voinut asettua jokainen 18-vuotias seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Ehdokkaan ei tarvitse toimia muussa luottamustoimessa seurakunnassa. Papiston vaaleissa ehdokkaaksi voivat asettua kyseiseen hiippakuntaan kuuluvat papit.

Ehdokkaat ovat asettaneet hiippakuntakohtaiset valitsijayhdistykset, joiden perustamiseen on tarvittu 10 äänioikeutettua maallikkoa tai 3 pappia. Ehdokasasettelu on päättynyt 15.11.2019

Pappisvaaleissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit. Maallikkojen vaaleissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet.

Kampanjaan osallistuminen

Jos olet kiinnostunut osallistumisesta kampanjaan, ota yhteyttä hiippakuntasi vaalivalmistelijaan.

Hiippakunta  Vaalivalmistelija
Borgå stiftMax Mannola, max.mannola@gmail.com
Espoon
hiippakunta
Markku Jalava, markku.jalava@kolumbus.fi
Helsingin
hiippakunta
Kirsi Hiilamo, kirsi.hiilamo@gmail.com (papit)
Anna-Maria Soininvaara,
annamaria.soininvaara@gmail.com (maallikot)
Kuopion
hiippakunta
Kati Jansa, kati.jansa@gmail.com
Lapuan
hiippakunta
Liisa Kuparinen, liisa.kuparinen@gmail.com
Mikkelin
hiippakunta
Kauko Mäkinen, kaukom3@gmail.com
Oulun
hiippakunta
Jarmo Komulainen, jarmo.komulainen@gmail.com
Tampereen
hiippakunta
Anne Karhola, anne.karhola@tukenanne.fi
Seppo Marjamäki, marjamakis@luukku.com
Riitta Innamaa, rinnamaa@gmail.com
Turun
arkkihiippakunta
Jaana Rantala jaana.rantala@tk-opisto.fi
Jaakko Lehtonen jaakko90@gmail.com

Voit myös olla yhteydessä Tulkaa kaikki -liikkeen alueelliseen yhteyshenkilöömme (linkki).

Lisätietoja: kirkkohallituksen sivusto kirkolliskokousvaaleista

Lisätietoja: Mikä on kirkolliskokous?

Lisätietoja: Vinkkilista vaalityöhön