Kiitos ehdokkaille!

Hyvät uudistusmieliset ehdokkaat,

Tulkaa kaikki -liikkeen toimintaryhmän puolesta kiitän teitä lämpimästi
osallistumisesta kirkolliskokous- ja/tai hiippakuntavaltuustovaaleihin.
Ehdokkuudellanne on ollut paitsi hiippakunnallista myös kokonaiskirkollista
merkitystä meille kaikille uudistusmielisille. Valituksikin
on tullut monta uudistusmielistä eri listoilta.

Tulkaa kaikki -liikkeessä on alusta asti ajateltu, että vaaleissa meillä on
kolme tavoitetta: hyvien päättäjien saaminen valituiksi, keskustelun
herättäminen tavoitteistamme ja ihmisten aktivoiminen ja verkostoiminen.

Verkostoituminen on erityisen tärkeä tavoite nykytilanteessa.
Manuel Castellsin mukaan kaikkein voimakkaimpia toimijoita
tietoyhteiskunnassa ovat erilaiset verkostot. Nyt on olemassa useita
kirkollista avoimuutta ja uudistusta painottavien verkostoja eri
hiippakunnissa. Tarvitsemme voimien yhdistämistä, siten olemme vahvoja.

Ystävät, kuten TK-toimintaryhmä totesi viimeviikkoisessa vaalikirjeessään, kirkon uudistuminen ei tapahdu hetkessä, ei vuodessa eikä parissa. Siihen tarvitaan jatkuvuutta ja sinnikkyyttä. Siihen tarvitaan myös verkostoitumista ja yhteistyökykyä. Näitä meillä on tarjota.

Kirkollinen keskustelu uudistuksista on vaikeaa, koska luottamusta puuttuu eri osapuolten välillä. Kun luottamus puuttuu, mikään ei liiku. Ajattelisin, että tässä tilanteessa luottamuksen rakentaminen eri kirkollisten toimijoiden ja ryhmien välille olisi ensiarvoisen tärkeää. Sitten vasta voitaisiin keskustella asiakysymyksistä.

Miten luottamusta voisi rakentaa? TK-toimintaryhmä teki yhden ehdotuksen vaalikirjeessään.

”Yhteinen kirkkomme pysyy koossa, jos kaikki kysymme, miten voimme tehdä tilaa toisillemme.”

Kaikki osapuolethan haluavat kirkossa tilaa itselleen. Jos kaikki osapuolet kysyisivät, miten juuri minä voin tehdä ja miten juuri me voimme tehdä tilaa toisille, vähän toisenlaisille kristityille, jotain uutta saattaisi syntyä. Tilaa, luottamusta, avaruutta. Joka mahdollistaisi myös asiakeskustelun.

Rakkaat ystävät, rukoillaan nyt luottamustehtäviin valittujen ja ehdokkaina olleiden puolesta. Tehdään kaikki yhdessä tietä Kristukselle.

Lämpimin terveisin

Vesa Hirvonen

Tulkaa kaikki -liikkeen koordinaattori