Kiitokset vaaleista!

Rakkaat ystävät,


Tulkaa kaikki -liikkeen puolesta lämpimät ja nöyrät kiitokset kaikille ehdokkaille ja toimijoille. Olette antaneet itsenne alttiiksi – nimenne, kasvonne, aikanne, jaksamisenne, varannekin.


Työmme on tuottanut hedelmää: ensimmäistä kertaa kaikkiin hiippakuntiin saatiin eriasteisesti uudistusmieliset listat sekä maallikko- että pappispuolelle ja sekä kirkolliskokous- että hiippakuntavaltuustovaaleihin. Listat olivat monennimisiä, Helsingin ja Mikkelin hiippakunnassa meillä oli niin sanotusti omia Tulkaa kaikki -listoja, muualla oli laajapohjaisempia listoja. 

Ja iloksemme voimme todeta, että listamme ovat saaneet edustajia läpi kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoihin. Onnea kaikille läpi menneille! Kukaan ei ole päässyt läpi vain omilla äänillään vaan yhteisen äänipotin turvin. Erityisen olennaista ei edes ole, ketkä henkilöt ovat tulleet valituiksi – tärkeintä on, että olemme saaneet edustajia päättäjien joukkoon.

Edustajien saaminen kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoihin ei ole kuitenkaan ollut ainoa tavoitteemme. Olemme vaalien avulla levittäneet sanomaa tavoitteistamme. Kiitos jokaikisestä paperisesta ja sähköisestä mainoksesta, joka on lähtenyt äänioikeutetuille. Viestiä on tällä tavalla mennyt pieniinkin seurakuntiin, tahoille, joita emme aiemmin ole tavoittaneet.


Ystävät, Tulkaa kaikki -liikkeelle nämä olivat neljännet kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit. Kirkossa uudistuksia ei saa aikaan nykyaikaisella lyhytkestoisella projektityöskentelyllä – tarvitaan pitkäjänteistä työtä, että tavoitetaan äänestäjät, voitetaan luottamus ja opitaan toimintatavat.


Tulkaa kaikki -liike on alusta alkaen ymmärtänyt itsensä työrukkaseksi, joka kokoaa uudistusmielisiä kirkon jäseniä toimimaan eri puolilla. Emme pyri rakentamaan niinkään itseämme vaan kirkkoa ja seurakuntia.

Teoreettiset ohjelmakohtamme ovat tarkoituksella hyvin lyhyet ja tähtäävät käytäntöön: avoimuuteen, lähimmäisenrakkauteen, omasta hyvästä jakamiseen ja yhteyden etsimiseen eri tavoin ajattelevien välillä. Näin on ollut alusta asti, ja voisi sanoa, että erityisesti maallikoiden tahdosta. 

Olemme ylpeitä siitä, että Tulkaa kaikki -liike on aina ollut huomattavan maallikkopainotteinen: toimintaryhmän suuri enemmistö on aina ollut maallikoita, nykyäänkin noin 20-jäsenisessä toimintaryhmässä ei ole kuin kolmisen pappia (lisäksi muutamalla on teologin koulutus).

Rakkaat ystävät, rukoillaan nyt luottamustehtäviin valittujen, ehdokkaina olleiden ja kaikkien toimijoiden puolesta. Toinen toistemme puolesta. 

On mukavaa tehdä yhdessä tietä Kristukselle.

Vesa Hirvonen

Tulkaa kaikki -liikkeen koordinaattori