Oulunkylän seurakunta

Seurakuntavaaleissa 2014 Tulkaa kaikki -ehdokaslistalta valitut luottamushenkilöt

Irja Eskola

Sosiaalineuvos, VTM

Ikä:75

  • Vaalilauseekseni seuraava: Tehdään seurakunnastamme entistä kutsuvampi hengellinen ja sosiaalinen yhteisö, joka on luontevasti läsnä arjessa ja juhlassa. Panostetaan vapaaehtoistoimintaan.

Valokuva

Valittu kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon

Olen toiminut yhden kauden seurakuntaneuvostossa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa. Olen ollut mielestäni aktiivinen neuvoston jäsen, parinkin työryhmän vetäjä, mukana tilaisuuksien järjestämisessä, messuavustajana, yhteisvastuukerääjänä jne. Olen hyvin motivoitunut jatkamaan. Erityisesti haluan vaikuttaa vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, ihmisten yksinäisyyden helpottamiseen ja monikulttuurisuuden huomioimiseen toiminnassa. Hallintoon toivon lisääntyvää toiminnan suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuuden seurantaa. Näiden pohjalta pystymme paremmin priorisoimaan, miten niukkenevat resurssit pitää viisaammin kohdentaa.

Sirkku Ingervo

Erityisopettaja, opinto-ohjaaja

Valittu kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon

Kristiina Lallukka

Lääkäri (geriatri)

Ikä:45

  • Alakouluikäisille toimintaa lähikirkolle

Valokuva

Valittu seurakuntaneuvostoon

Olen käpyläläinen kahden pojan äiti. Työskentelen geriatrina Helsingin kaupungin kotihoidossa.
Haaveenani on sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja puhdas ympäristö. Haluaisin seurakunnan tavoittavan kaikenikäisiä; jollei päiväkerhon ja rippikoulun välissä ole mitään tarjolla, moni etääntyy kokonaan. Pienet koululaiset eivät pääse toiselle puolelle srk:aa, joten lähikirkko on pidettävä elävänä!

Anne Lindell

Varatuomari

  • Me olemme yhdessä enemmän!

Valokuva

Valittu seurakuntaneuvostoon

Anuriikka Luotola

KTM, Projektipäällikkö

Ikä:37

  • Kirkko Lähemmäs oulunkyläläisten arkea!

Valokuva

Valittu seurakuntaneuvostoon

Olen kahden tyttären äiti Oulunkylästä. Oulunkylän seurakunnalla on jo lapsesta saakka ollut paikka sydämessäni. Kirkonkin tulee elää ajassa sekä tuoda ihmisten elämään iloa ja lähimmäisenrakkautta. Uskon, että kirkon päätöksentekoon tarvitaan nyt meitä tavallisia maallikoita; raikasta ajattelua, positiivisuutta ja erilaisuuden arvostusta. Kirkkomme kuuluu meille kaikille ja sen toimintaan osallistumisen kynnystä on madallettava. Tehdään kirkosta yhdessä meidän näköisemme.

Jukka Relander

Master of Arts

Valittu kirkkovaltuustoon

Pertti Sundberg

Ekonomi, rahoitusjohtaja

Valittu seurakuntaneuvostoon

Markus Söderlund

Teologian maisteri, lehtori

Ikä:34

  • Kirkolla on tehtävänsä arjessa, juhlassa ja hädässä, Suomessa ja maailmalla. Mutta tunteeko kirkko seurakuntalaisensa tarpeeksi hyvin?

Valokuva

Valittu seurakuntaneuvostoon

Olen opettaja, teologian maisteri ja hallintotieteiden kandidaatti Maunulasta. Perheeseen kuuluvat vaimo ja pieni poika. Haluan olla mukana, kun tehdään tärkeitä päätöksiä seurakuntien toiminnasta ja kirkon tulevaisuudesta. Kirkko kuuluu kaikille ja sen pitää olla kiinnostunut seurakuntalaisten ajatuksista ja odotuksista. Olen toiminut seurakuntapäättäjänä myös edellisellä vaalikaudella aiemmassa kotiseurakunnassani ja nyt innolla mukana ehdokkaana Oulunkylässä!

Hanna Viren

Yläkoulun opettaja

Ikä:26

  • Sinun puolestasi.

Valokuva

Valittu seurakuntaneuvostoon

Olen kirkkoon ja seurakuntaan sitoutunut kristitty. Haluan osaltani rakentaa kirkkoa, jossa ihminen saa Jumalan lisäksi kohdata myös toisen ihmisen. Mielestäni seurakunta on parhaimmillaan moninaisena, kirjavana ja avoimena yhteisönä, jossa jokaiselle löytyy omanlaisensa paikka. Sellaista seurakuntaa haluaisin olla myös Oulunkylässä rakentamassa. Mukanani haluaisin tuoda kirkon päätöksentekoon myös niiden seurakuntalaisten ääntä, jotka harvemmin osallistuvat seurakunnan toimintaan.

Jaakko Weuro

Neuvotteleva virkamies, partionjohtaja

Ikä:33

  • Aina valmiina! - Nuorten ja kaikille avoimen kirkon puolesta!

Valokuva

Valittu seurakuntaneuvostoon

Haluan olla mukana uudistamassa kirkkoa niin, että ihmiset voivat kokea sen omakseen! Eroaallot kirkosta kertovat, että monet meistä tavallisista stadilaisista eivät voi hyväksyä, että kirkon varoja käytetään syrjintää edistävien järjestöjen toimintaan - tai että kirkko siunaa mieluummin kauppakeskuksia, kuin samaa sukupuolta olevia pareja.

Taloudellisten resurssien vähentyessä on tärkeää, että seurakuntien taloutta ja toimintaa johdetaan järkevästi. Minusta on tärkeää, että nuorisotyön ja erityisesti partiolippukuntien toimintaedellytykset turvataan myös jatkossa!