Helsingin tuomiokirkkoseurakunta

Seurakuntavaaleissa 2014 Tulkaa kaikki -ehdokaslistalta valitut luottamushenkilöt

Lari Ahokas

HuK, yrittäjä

Ikä:35

  • Uudistuva, avoin ja yhdenvertainen kirkko. Vaikutusmahdollisuuksia ja tukea omaehtoiselle toiminnalle.

Valokuva

Valittu seurakuntaneuvostoon

Olen hiljattain Jätkäsaareen muuttanut pienen lapsen isä. Leipätyönäni kirjoitan historioita yrittäjänä. Kuluneella vaalikaudella olen ollut seurakuntaneuvoston jäsen ja varavaltuutettu Töölössä. Minulla on laajalti kokemusta järjestö- ja luottamustoimista myös muun muassa yliopistolta.

Kirkon on uudistuttava ja katsottava tulevaisuuteen. Haluan avoimen ja demokraattisen kirkon, jonka toimintaan tavallinen seurakuntalainen voi vaikuttaa. Minun kirkkoni tulee kohdella jäseniään yhdenvertaisesti ja vastustaa syrjintää.

Tuomiokirkkoseurakunnassa tulevan kauden kysymyksistä läheisin minulle on Jätkäsaaren tuleva seurakuntakeskus, jonka haluan mukaan tuomaan yhteisöllisyyttä uuteen kaupunginosaan. Myös toiminnan ohjausta on tarpeen kehittää esimerkiksi viemällä valtuustotyötä strategisempaan suuntaan.

Viivi Ali-Löytty

FM, viestintäkonsultti, partiojohtaja

Ikä:26

  • Partiojohtaja. Kirkon uudistaja. Nuorten ja nuorten aikuisten asialla.

Valokuva

Valittu kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon

Olen Viivi, 26-vuotias partiojohtaja ja viestintäkonsultti. Minulle on tärkeää, että kirkko on kaikille avoin ja seurakunta jäsentensä näköinen. Siksi olen asettunut ehdolle Tulkaa kaikki -listalle.

Minulla on kolme tavoitetta:

1. Nuorille ja nuorille aikuisille monipuolista, laadukasta ja mielekästä toimintaa.
2. Partiolle riittävästi resursseja toimintaan.
3. Seurakunnan viestintä ja työ verkossa ajan tasalle.

Jorma Hentilä

Toimittaja

Valittu kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon

Juha-Pekka Hippi

Asianajaja, Setan puheenjohtaja

Ikä:36

  • Uudistuva, avoin kirkko

Valokuva

Valittu kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon

Olen käytettävissä seurakuntavaaleissa, että maltillinen ja avoin keskustelu kirkon uudistumisesta jatkuu. Kirkonkin on tärkeää elää tässä päivässä, ei vähintään jäsenkadon pysäyttämiseksi. Tässä näen yhtenä keskeisenä seikkana sen, että kirkko on avoin kaikille. Työssäni asianajajana olen nähnyt monenlaista pahoinvointia ja syrjäytymistä. Kirkko on tärkeä osa ja lisä näiden ihmisten tavoittamisessa siltä osin kuin yhteiskunta ei siihen pysty.

Petri Laaksonen

Laulaja-säveltäjä

  • Jokainen ihminen on laulun arvoinen

Valokuva

Valittu seurakuntaneuvostoon

Olen koulutukseltani musiikkiin erikoistunut luokanopettaja (kasv.tiet. maist.), mutta elämäntyöni olen tehnyt laulajana ja säveltäjänä. Työni kautta kautta kohtaan tuhansia ihmisiä ympäri maata ja olen voinut tutustua myös melko kattavasti melkein kaikki maamme seurakuntiin. Kotiseurakuntani neuvostossa olen ollut jo kolme kautta. Viimeiset kahdeksan vuotta seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana. Pyrin vaikuttamaan ja toimimaan niin, että ihmiset voisivat kokea seurakunnan ja kirkon läheiseksi ja tarpeelliseksi eri elämäntilanteissa. Kirkkomme hyvä sanoma tavoittaa ihmisiä edelleen, kunhan sen kynnys on matala ja kaikki kokevat mahtuvansa mukaan. Ketään ei saa sulkea ulos, vaan kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat. Tulkaa kaikki! 🙂

Anna Mäkituomas

Opiskelija

Ikä:24

Valokuva

Valittu seurakuntaneuvostoon

Hei! Olen Anna, 24-vuotias teologian opiskelija. Olen kasvanut Oulussa, mutta nyt asustelen jo kuudetta vuotta Helsingissä. Helsinki-vuosien aikana olen toiminut Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa muun muassa Taizé-henkisten Luottamuksen rukoushetkien ja messujen järjestäjätiimissä, nykyisin puuhastelu painottuu erityisesti Maan suola -keskustelusarjaan (kerran kuussa keskiviikkona Tuomiokirkon kryptassa, 19.11. illan aiheena Venäjä, sinne kaikki!). Minulle seurakunta on hengellinen yhteisö, joka kokoaa erilaiset ihmiset elämään yhdessä ja opettelemaan rakastamaan Jumalaa, itseään ja kaikkia muita. Tämän takia olisi mielestäni tärkeää panostaa jumalanpalveluselämään niin, että messusta tulisi kaikki seurakuntalaiset yhteen kokoava yhteinen juhla, jota kaikki saisivat olla mukana järjestämässä. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi messujen toteuttamiseen vuorotellen osallistuvien vapaaehtoisryhmien kokoamista. Eri ikäryhmille voisi olla omat ryhmänsä, samoin eri seurakunnan työmuotoihin osallistuvilla jäsenillä. Haluaisin myös lisätä ja monipuolistaa seurakunnan perustoimintojen ulkopuolelle helposti jäävien ryhmien, kuten nuorten aikuisten, toimintaa. Erityisesti tuomiokirkkoseurakunnan alueella on paljon myös muiden kirkkojen seurakuntia, olisi hienoa jos tätä mahdollisuutta ekumeeniseen yhteistyöhön käytettäisiin esim. nuoriso- ja nuorten aikuisten työssä ja näin voitaisiin edistää kristikunnan ykseyttä ja kristittyjen keskinäistä rakkautta seurakuntien arjessa.

Riitta Niinivaara

Psykologi

  • Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on

Valokuva

Valittu seurakuntaneuvostoon

Olen perheneuvolassa elämäntyöni tehnyt psykologi, nyt onnellisesti eläkkeellä. Toivon kirkkoa, jossa ovet ovat auki, kynnykset matalalla ja jossa kenenkään uskoa ei mitata eikä arvioida, kaikki ovat hyväksyttyjä. Toivon kiirkkoa, joka on kaikkialla ihmisten elämässä mukana, ei vain kirkoissa ja messuissa; joka antaa ihmisille voimia arkeen, vastauksia ja toivoa vaikeuksissa, uskoa tulevaisuuteen. Toivon kirkkoa, joka kantaa vastuuta ja huolehtii "vähimmistä veljistään ja sisaristaan".

Anna-Maria Soininvaara

Kirjastotoimen apulaisjohtaja

Ikä:55

  • Kohti avointa ja tasa-arvoista kirkkoa!

Valokuva

Valittu kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon

Olen ollut seurakunnan luottamustoimissa useamman kauden seurakuntaneuvostossa, yhteisessä kirkkovaltuustossa ja yhteisessä kirkkoneuvostossa. Toimin sen puolesta, että myös kirkossa toteutuisi ihmisten tasa-arvoinen kohtelu, eikä ketään syrjittäisi sukupuolen, sukupuolisen suuntautumisen, iän, vamman, tai minkään yhteiseen ihmisyyteemme liittyvän ominaisuuden vuoksi. Samoja arvoja, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pidän tärkeinä niin työssäni, yksityiselämässäni kuin kirkossakin.