Helsingin vaaliohjelma

Helsingin hiippakunnan kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustoehdokkaat ovat tehneet oman vaaliohjelmansa perustuen Tulkaa kaikki -liikkeen vaaliohjelmaan.

Tulkaa kaikki -liikkeen Helsingin hiippakunnan vaaliohjelma

1. Tuomme luottamusta ja sovintoa kirkkoon                     
1. Käymme avointa ja kunnioittavaa keskustelua kirkon sisällä teologiasta, arvoista ja strategisista tavoitteista.
2. Luomme turvallisempaa tilaa kaikkialle kirkkoon.
3. Haluamme, että kirkko on kilpailukykyinen ja reilu työpaikka. Rakennamme henkilöstöä arvostavaa toimintakulttuuria ja kaikkien työhyvinvointia.
4. Velvollisuutemme Suomen suurimpana uskonnollisena yhteisönä on edistää ekumeniaa ja uskontodialogia kirkon arjen kaikilla tasoilla.

2. Haluamme kirkon jäsenet vaikuttajiksi 
1. Haluamme uudistaa kirkon hallinnon seurakuntalaisten omistajuutta ja päätöksentekoa vahvistaviksi.
2. Edellytämme avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja syrjimättömyyttä kirkon hallinnossa ja rekrytoinneissa.
3. Uudistamme kirkollista kieltä niin, että se on ymmärrettävää ja puhuttelee ihmisiä. 
4. Kirkolliskokouksen on käynnistettävä kokonaisvaltainen rakenneuudistus, jotta seurakunnilla on koko maassa edellytykset hoitaa tehtävänsä.

3. Toimimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta
1. Varmistamme kaikille pareille mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen kaikissa seurakunnissa. 
2. Edistämme monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, esteettömyyttä ja saavutettavuutta kirkon kaikilla tasoilla. Esimerkiksi kirkon tilat on muutettava esteettömiksi ja toiminta saavutettavaksi.
3. Puutumme aktiivisesti syrjiviin rakenteisiin ja käytänteisiin. Teemme näkyväksi ja vastustamme väkivaltaa, vihapuhetta, syrjintää ja häirintää. 
4. Uudistamme kirkkoa huomioimaan rakenteissaan ja käytännöissään yhteiskunnan moninaisuuden. 
5. Vaadimme, että kirkon virkakäsitys on yksiselitteisesti hyväksytty kaikkialla kirkossa ja sen järjestöissä. 
6. Edistämme positiivista uskonnonvapautta ja uskontojen asemaa julkisessa tilassa.

4. Toimimme kestävän kehityksen ja luomakunnan vaalimisen puolesta
1. Ihmisen ahneus on johtanut ilmastokriisiin ja luontokatoon. Kirkon on kutsuttava itseään, jäseniään ja kaikkia parannuksen tekoon tästä ahneuden synnistä. 
2. Vaadimme, että kirkko edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia kaikessa toiminnassaan lähellä ja kaukana sekä edellyttää samaa kumppaneiltaan.
3. Kirkon tulee uskostaan ja tehtävästään käsin pitää esillä jokaisen ihmisen ehdotonta ihmisarvoa ja toimia rohkeasti yhteiskunnassa arvovaikuttajana.
4. Olemme aktiivinen osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa. Olemme kiinnostuneita siitä, miten kristittynä eletään globaalisti. 

Voit tutustua maallikkoehdokkaisiimme täällä.

Voit tutustua pappisehdokkaisiimme täällä.

Ehdokkaidemme ajatuksia ja vaaliohjelman teemoja avattuna löydät Facebook-sivuiltamme.