Helsingin Tulkaa kaikki tiedottaa: Kirkon auttamistyöhön lisää voimavaroja ja arvostusta

Mediatiedote 5.2.2016 klo 7
Tulkaa kaikki -kirkkovaaliehdokkaat Helsingin hiippakunnassa

Kirkon auttamistyöhön lisää voimavaroja ja arvostusta

Kirkon auttamistyö tarjoaa tukea ja konkreettista apua niille, jotka sitä tarvitsevat. Työssä ei kysellä esimerkiksi kirkon jäsenyyttä, vaan apua saavat kaikki: köyhät, syrjäytyneet, vaikeuksiin tai kriisiin joutuneet, sairaat, kuolevat. Kirkon diakoniaa arvostetaan laajasti, ja kolme neljäsosaa kirkon neljästä miljoonasta jäsenestä pitää sitä tärkeänä syynä kuulua kirkkoon. Perheneuvonta on ammattimaista terapiatyötä parisuhteen ja perheen kriiseissä. Sairaalatyössä ja esimerkiksi pakolaistyössä kirkon toimijat kohtaavat ihmiset silloin, kun nämä ovat heikoimmillaan.

Diakoniaan ja muuhun palvelutyöhön käytetään vuosittain alle 15 prosenttia seurakuntien menoista. Asian tärkeyteen nähden se ei ole ainakaan liikaa. Tulkaa kaikki -liikkeen kirkolliskokous- ja hiippakuntavaaliehdokkaiden mielestä auttamistyön osuutta rahoituksesta on syytä kauttaaltaan kasvattaa. Tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi 20 prosenttia menoista. Rahoituksen painopisteiden muutokset edellyttävät aikaa ja hyvää suunnittelua, koska kirkon talous tiukkenee koko ajan ja tärkeitä tehtäviä on muitakin. Kuitenkin jo auttamistyön nostaminen asialistan kärkisijoille auttaa myös suuntaamaan resursseja mielekkäästi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Seurakunnissa on syytä vahvistaa ihmistä auttavaa työotetta kautta linjan. Auttamistyö kuuluu kaikille kirkon jäsenille, ei ainoastaan erityiskoulutetuille ammattilaisille. Koulutettujen viranhaltijoiden työpanos on välttämätön, mutta kaikkien muidenkin tulee osallistua tarvitsevien auttamiseen. Kirkon jäsenten vapaaehtoisen työn organisointi on tärkeä osa kokonaisuutta.

Samalla, kun kirkko vahvistaa palvelutyötään, on pidettävä huoli, ettei muu yhteiskunta laista vastuustaan. Kirkon on jatkuvasti korotettava äänensä koko yhteiskunnassa niiden puolesta, jotka eivät omin voimin tule kuulluiksi.

Tulkaa kaikki on kirkon uudistusmielisten liike. Helsingin hiippakunnassa se on asettanut täydet listat ehdokkaita kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin, jotka pidetään 9. helmikuuta. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin.

Median edustajat ovat tervetulleita vaalivalvojaisiin Hotelli Arthuriin, Vuorikatu 19, Helsinki, 10. helmikuuta klo 17 alkaen.

Lisätietoja Helsingin hiippakunnan ehdokkailta:
https://tulkaakaikki.net/helsingin-hiippakunta-kirkolliskokous-ja-hiippakuntavaltuustovaalit/

Uudistusmielisiä ehdokkaita on Helsingin hiippakunnan lisäksi koko maassa: https://tulkaakaikki.net/kirkolliskokousvaalit/

Lisätietoja antaa lisäksi Tulkaa kaikki /Helsingin mediatiedotusryhmä, jonka jäsenet ovat myös ehdokkaita:

Jaana Hallamaa, professori, p. 050 302 8421
Johanna Korhonen, journalisti, p. 040 510 5906
Katri Korolainen, kärkihankekoordinaattori, p. 050 344 7171
Kari Latvus, kirkon yhteiskunnallisen työn asiantuntija, p. 0400 979 921