Helsingin Tulkaa kaikki tiedottaa: Avioliittolaki edellyttää kirkolta nopeita ratkaisuja

Mediatiedote 24.1.2016
Tulkaa kaikki -liikkeen kirkkovaaliehdokkaat Helsingin hiippakunnassa

Avioliittolaki edellyttää kirkolta ripeitä ratkaisuja

Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan reilun 13 kuukauden kuluttua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimijat kohtaavat samasukupuolisia aviopareja kasteiden yhteydessä, lapsi- ja perhetyössä, rippikoulunuorten vanhempina ja kaikessa muussakin toiminnassa. Kirkon on 1.3.2017 mennessä löydettävä vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

– Suomen lain näkökulmasta kirkon papit voivat vihkimiseen oikeutettuina viranhaltijoina vapaasti vihkiä avioliittoon myös samasukupuoliset parit. Valtion näkökulmasta ongelmaa ei ole, mutta kirkon näkökulmasta on, koska kirkossa on avioliitosta erilaisia käsityksiä. Onko lain mukaisesti toimivalla papilla vaara joutua rangaistuksi kirkossa? Miten?

– Jos papin seurustelukumppani on samaa sukupuolta, rohkaiseeko piispa paria avo- vai avioliittoon? Jos avoliittoon, mikä on perustelu? Jos avioliittoon, miten piispa suhtautuu papin pyyntöön saada omalle avioliitolleen siunaus?

– Pitääkö kirkko kaikkien jäsentensä avioliittoja avioliittoina? Jos kyllä, miten tämä näkyy käytännössä? Jos ei, miten tämä perustellaan ja mitä siitä seuraa?

Kirkon uudistajien Tulkaa kaikki -liikkeen mielestä kirkon on kyettävä vastaamaan näihin ja muihin asiaan liittyviin kysymyksiin ajoissa, perustellusti ja kaikenlaisia ihmisiä ja perheitä kunnioittaen. Osaltamme sitoudumme käymään kysymyksestä asiallista ja asiassa pysyvää keskustelua.

Tulkaa kaikki -liike on asettanut Helsingin hiippakunnassa täydet ehdokaslistat kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaaleihin, jotka pidetään 9. helmikuuta 2016. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Seurakuntalaisten listan äänestäjiä ovat seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt, ja pappilistan äänestäjiä ovat papit. Tulkaa kaikki -liike pyrkii kaikille avoimeen, uudistuvaan kirkkoon, jossa ketään ei syrjitä millään perusteella.

Tulkaa kaikki -liike ei ole käsitellyt kysymystä siitä, tulisiko kirkon vihkiä samasukupuolisia aviopareja, joten liikkeellä ei ole asiaan yhteistä kantaa. Useat ehdokkaat pitävät tavoitteena sitä, että kirkko vastaisuudessa vihkii kaikki avioon aikovat jäsenensä ja pyydettäessä siunaa myös maistraatissa solmitut avioliitot.

Lisätietoja Helsingin hiippakunnan ehdokkailta:
https://tulkaakaikki.net/helsingin-hiippakunta-kirkolliskokous-ja-hiippakuntavaltuustovaalit/  

Uudistusmielisiä ehdokkaita on Helsingin hiippakunnan lisäksi koko maassa:
https://tulkaakaikki.net/kirkolliskokousvaalit/

Lisätietoja antaa lisäksi Tulkaa kaikki /Helsingin mediatiedotusryhmä, jonka jäsenet ovat myös päättyvän kauden kirkolliskokousedustajia ja ehdokkaita ensi kaudelle:

Jaana Hallamaa, professori, p. 050 302 8421
Johanna Korhonen, journalisti, p. 040 510 5906
Katri Korolainen, kärkihankekoordinaattori, p. 050 344 7171