Tulkaa kaikki -liikkeen joulukirje 4/17

Rakas Tulkaa kaikki -ystävä,

Vapahtajamme Jeesus tietää, mitä Sinä tänä jouluna tarvitset. Antakoon Hän sen Sinulle. Joku meistä tarvitsee lepoa. Joku työtä ja toimeentuloa. Joku ihmisiä. Joku rauhaa. Joku parantumista. Kaikki tarvitsemme iloa, siunausta, rakkautta, anteeksiantoa. Pyydetään niitä yhdessä. Ja jaetaan toisillemme. Tänä jouluna.

Muutamia asioita alkavalta ja päättyvältä vuodelta:

1. Tule mukaan tekemään #tahdonkirkossa -seurakuntavaaleja!

Alamme valmistautua ensi vuoden seurakuntavaaleihin. Syksyn 2018 seurakuntavaaleissa Tulkaa kaikki –liikkeen vaaliteemaksi nostetaan tasa-arvoisen avioliiton edistäminen kirkossa. TK-liikkeellä on muitakin tavoitteita, ja seurakunnissa on myös paikallisia teemoja, mutta valtakunnallisella kampanjalla on yksi selkeä, yhteinen kärki.

Tulkaa kaikki –liikkeen valtakunnallisena tavoitteena seurakuntavaaleissa on

  • Innostaa passiivisia seurakuntalaisia äänestämään ja nostaa äänestysprosenttia
  • Herättää keskustelua tasa-arvoisen avioliiton edistämisestä kirkossa
  • Kannustaa ihmisiä ehdolle ja avoimeen vaalityöhön
  • Saada liikkeen edustaja/kontaktihenkilö kaikkiin 400 seurakuntaneuvostoo
  • Luoda läpimenneille liikkeen jäsenille keskinäinen tuki- ja kontaktiverkosto, jonka kautta voidaan tukea luottamushenkilöitä esim. teematapaamisilla ja koulutuksilla seuraavalla neuvostokaudella

Vaalityö alkaa heti alkuvuodesta. Sen tueksi keräämme jo nyt kiinnostuneita vaalien tekijöitä, ehdokkaita ja talkooväkeä sähköisellä kiinnostuskartoituksella.Vastaathan kartoitukseen 19.1. mennessä. Odotamme viestiäsi! Tarvitsemme suuren joukon toimijoita.

2. Tulkaa kaikki -liikkeen arkkipiispanvaalipaneeli 15.1. Tampereella

Keväällä kirkkoomme valitaan uusi arkkipiispa Kari Mäkisen jäädessä eläkkeelle 1.6. Millaisia ehdokkaat ovat ja mihin suuntaan he haluavat kirkkoamme viedä? Tule Tampereelle ottamaan aiheesta selvää!

Tulkaa kaikki -liike järjestää arkkipiispanvaalipaneelin Tampereen Aleksanterin kirkon kryptassa (Pyynikin kirkkopuisto, 33200 Tampere) ma 15.1.2018 klo 18-20. Äänessä kaikki viisi arkkipiispaehdokasta: Ville Auvinen, Heli Inkinen, Ilkka Kantola, Tapio Luoma ja Björn Vikström. Tarkemmat tiedot tilasta: https://tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat/tuomiokirkkoseurakunta/kirkot_ja_toimitilat?place_id__22484=85&place_id__22629=135

Paneeli striimataaan suorana Tulkaa kaikki-liikkeen Facebook-sivuille. Kiinnostuneet voivat esittää etukäteen kysymyksiä ehdokkaille paneelin FB-tapahtumassa. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan!

Lisätietoja arkkipiispanvaaleista: http://www.arkkihiippakunta.fi/etusivu/arkkipiispan-vaali-2018/

3. Avioliitto syksyn kirkolliskokouksessa

Kirkolliskokouksessa on vireillä kaksi avioliittoon liittyvää aloitetta: aloite vihkioikeudesta luopumisesta ja aloite avioliittokäsityksen laajentamisesta. Marraskuun kirkolliskokouksessa keskusteltiin edellisestä. Piispainkokous ei suositellut kirkolliskokoukselle vihkioikeudesta luopumista. Piispainkokouksen mukaan vihkioikeuden säilyttäminen tukee kirkon identiteettiä evankeliumia julistavana, jäseniään palvelevana ja kulttuuriperinnettä ylläpitävänä kirkkona. Kirkollisella avioliittoon vihkimisellä on myös erittäin vahva kannatus niin kirkon jäsenten kuin kaikkien suomalaistenkin keskuudessa.

Kirkolliskokouksessa käydyn vilkkaan keskustelun pohjana oli piispainkokouksen pyytämä selvitys, jonka oli laatinut emeritaprofessori Eila Helander. Helanderin selvityksen mukaan vihkioikeudesta luopuminen ei ratkaisisi niitä kiistoja, jotka kirkossa liittyvät samaa sukupuolta olevien avioliittoon. Selvityksen mukaan kirkon tulisi säilyttää vihkioikeus, mutta etsiä kompromissiratkaisua, jossa kirkon avioliittokäsitys säilyisi ennallaan, mutta samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen ja avioliiton siunaamiseen etsittäisiin teologisesti perusteltu toimintamalli.

Kirkolliskokouksen keskustelussa on arvioitu kuullun aiempaa monivivahteisempia sävyjä. Avioliittokysymyksen ratkaisuun on nyt esitetty useita vaihtoehtoja. Sen lisäksi, että samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimistä voidaan pitää mahdollisena jo nykyisen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen pohjalta, kirkolliskokouksen käsiteltävänä on aloite avioliittokäsityksen nimenomaisesta muuttamisesta ja nyt myös professori Helanderin ehdottama pastoraaliseen ohjeeseen perustuva teologisesti perusteltu toimintamalli, jonka perusteella papit voisivat toimia ilman pelkoa rangaistuksista. Kirkolliskokouksen puheenvuoroissa ehdotettiin myös, että kirkko esittäisi avioliittolainsäädännön muuttamista siten, että pappi voisi toimia siviilivihkijänä. Vaikka tätä mallia ei voida pitää varsinaisena ratkaisuna avioliittokysymykseen, osoittaa se, että eri tavoin ajattelevien kirkolliskokousedustajien keskuudessakin nähdään tarpeellisena etsiä vaihtoehtoisia etenemistapoja.

Vihkioikeudesta luopumista ja avioliittokäsityksen laajentamista koskevien aloitteiden käsittely jatkuu toukokuun kirkolliskokouksessa. Iloitsemme siitä, että avioliittoasian käsittelyyn kirkolliskokouksen valiokunnissa osallistuu useita Tulkaa kaikki -liikkeen toimijoita.

Syksyn avioliittouutisiin kuuluvat surulliset viestit, että joitakin samaa sukupuolta olevia pareja vihkineitä pappeja on rangaistu tuomiokapituleissa. Rangaistuspäätökset ovat menossa oikeuden käsiteltäviksi. Pyydämme Tulkaa kaikki –ystäviltä tukea samaa sukupuolta olevia pareja palveleville papeille. Liikkeemme toimijat työskentelevät kukin tahollaan sen puolesta, että pareja palveltaisiin kirkossamme erotuksetta.

Ystävä, Kristuksen kirkko on kaikille. Iloista ja siunattua joulua Sinulle ja läheisillesi toivoo ja rukoilee

Tulkaa kaikki –liikkeen toimintaryhmä