Kyrkomötesval 2016

I de stift där Kom alla inte har egna listor gör vi reklam för reformvänliga kandidater på andra listor. I detta val bedriver vi nära samarbete med nätverket Förändringens vind, som har bildats i kyrkomötet.  Låt oss samla våra krafter i arbetet för kandidater som vill verka för förnyelse! Valet förrättas av de förtroendevalda i församlingarna och prästerna. Uppmuntra dem att rösta på förnyelsevänliga kandidater!

Kandidaterna är också välkomna att presentera sig för väljarna (på finska) genom att skriva en Kom alla-blogg i webbtidningen Kotimaa24. Liisa Kuparinen, liisa@liisakuparinen.fi fungerar som koordinator för bloggen. Sänd texter till Liisa.

Valvaka i Helsingfors 10.2.2016

Vi håller valvaka i Helsingfors 10.2.2016 kl 17 på hotell Arthur, Berggatan 19. Den är som vanligt öppen för företrädare för olika listor. Varmt välkommen!

Information om valet finns också på kyrkans gemensamma valsidor.

Kandidater i Borgå stift

Kyrkomötet 

Mia Aitokari, För folkkyrkan, lekman
Lars Lundsten, För folkkyrkan, lekman
Åsa A Westerlund, För folkkyrkan, lekman, invald

Stiftsfullmäktige

Janette Lagerroos, För folkkyrkan, lekman, invald
Susanne Björkman, För folkkyrkan, lekman, ivald
Nina Björkman-Nystén, För folkkyrkan, lekman, invald
Max Mannola, För folkkyrkan, lekman
Heidi Juslin-Sandin, För folkkyrkan, lekman, invald
Hedvig Långbacka, För folkkyrkan, lekman, invald
Jon Lindeman, Tillsammans för en medmänsklig och tjänande kyrka, präst
Mia Bäck, Tillsammans för en medmänsklig och tjänande kyrka, präst, invald