Currently browsing author

Tulkaa kaikki

Församlingsvalet avgör kyrkans linje fram till 2020 

PRESSMEDDELANDE 26.10.2018 Rörelsen Kom alla: Församlingsvalet avgör kyrkans linje fram till 2020  Det hålls församlingsval 18.11 med förhandsröstning 6-10.11. Rörelsen Kom alla öppnar sin riksomfattande valskampanj i Helsingfors tisdag 6.11. Rörelsen och dess kandidater stöder jämlik kyrklig vigsel enligt den nya äktenskapslagen. Ett annat centralt tema är öppenhet i beslutsfattandet …

PRESSMEDDELANDE 20.6.2018

PRESSMEDDELANDE 20.6.2018 Rörelsen Kom alla vill ge möjlighet till samkönad vigsel i alla församlingar Den kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla har publicerat sina mål i församlingsvalet hösten 2018. Rörelsen vill att samkönade par skall kunna vigas i alla församlingar. Rörelsen vill främja förtroende och försoning i kyrkan och arbetar för att …

PRESSMEDDELANDE 10.2.2016 – Gott resultat för rörelsen Kom alla i Borgå stift.

  Rörelsen Kom alla lyckades bra i valet av ombud i kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Borgå stift. I kyrkomötet återvaldes lekmannaombudet Åsa Westerlund, som denna gång stödde Kom alla. Båda prästombuden Bo-Göran Åstrand och Rolf Steffansson och lekmannaombudet Patrik Hagman kan betraktas som framstegsvänlig. Konservativa Göran Stenlund fick förnyat mandat. …

Julbrev från Kom alla 2015

I detta medlemsbrev –        Kandidaterna i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet kan sända presentationer till Kyrkans informationscentrals valgalleri via valmansföreningarnas ombud senast 20.12 –        Uppgifter om reformvänliga listor och kandidater till Jaakko Weuro senast 5.1.2016 –        Kom allas valinformation och möjlighet att skriva finsk Kom alla-blogg i Kotimaa 24 –        Valvaka i Helsingfors 10.2.2016 kl 17 …

Kyrkliga förnyelserörelsen Kom alla 10 år

I tio års tid har rörelsen Kom alla öppnat kyrkans dörrar och inbjudit människor tillbaka till kyrkan. Hindren för evangeliet bör rivas! Kristi kyrka är till för alla! Så säger rörelsen i sitt program. Kom alla vill förnya kyrkan inifrån. Samtalskulturen och beslutsfattandet i kyrkan bör göras öppna, diskrimineringen av …

Höstbrev från rörelsen Kom alla 3/15

I detta medlemsbrev Rörelsens verksamhetsidé: respekt för alla och konstruktiv förnyelse Mångfaldsseminarium ” Låt kyrkan välsigna!” i Lojo lördag 3.10 Kom alla 10 år: fest i Alphöjdens kyrka i Helsingfors lördag 24.10 Kom alla i Tomasmässan i Helsingfors söndag 8.11 Val av kyrkomöte och stiftsfullmäktige i februari 2016 Arbete med …

Kyrkomötesval 2016

Rörelsen Kom alla stöder reformvänliga kandidater i valet av kyrkomöte och stiftsfullmäktige i februari 2016. Om du vill ställa upp som kandidat eller på annat sätt vara aktiv i valet, kontakta Max Mannola, max.mannola@gmail.com, tfn 040 563 9018, eller Ulf Särs, ulsars@gmail.com, tfn 050 564 1833, som är kontaktpersoner i Borgå stift. …