Kallion seurakunta – Tulkaa kaikki -vaaliohjelma

Katso tästä Kallion Tulkaa kaikki -ehdokkaat

Kirkon uudistaja – olet sinä! Olemme uudistusmielisiä seurakuntalaisia, joille kirkon ydinsanoma on Jumalan rakkaus ja lähimmäisenrakkaus. Joukossamme on mukana sitoutumattomia ja ihmisiä eri puolueista. Haluamme rakentaa keskustelevaa, avarakatseista ja ennakkoluulotonta seurakuntaa. Kirkko voi muuttua kun me muutumme! Olkoon Kallion seurakunta yhteisö, johon haluaa liittyä ja jossa saa toimia sellaisena kuin on.

Tavoitteemme seurakuntavaaleissa 2014 ovat:

Kirkollisen keskustelun ja päätöksenteon on oltava avointa. Seurakuntalaisille mahdollisuus luoda ja toteuttaa toimintaa.

Kirkon on kasvettava lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden yhteisöksi:
– Naispuolisten pappien syrjiminen on lopetettava kaikissa seurakunnissa.
– Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat on ehdoitta toivotettava tervetulleiksi seurakuntien jäseniksi ja työntekijöiksi.
– Eronneiden, avoliiton valinneiden ja yksin elävien elämänratkaisuja on kunnioitettava.
– Toivotetaan tervetulleiksi myös kaikki eri kulttuureista tulevat ihmiset.

Meidän on jaettava aineellista hyväämme, huolehdittava heikoimmista ja puolustettava ympäristöä. Eri tavoin ajattelevien kirkollisten ryhmien välille on rakennettava luottamusta ja sovintoa.

Kallion ja Alppilan kirkot täyteen elämää. Kirkko liikkumaan siellä missä ihmiset arjessaan kulkevat.

Oletko kiinnostunut toimimaan ryhmässämme ja/tai auttamaan seurakuntavaalikampanjassa?
Ole yhteydessä Leena Niinivaaraan, leena.ni@elisanet.fi ja puh. 041 524 6474 tai Johanna Hautakorpeen, etunimi.sukunimi@iki.fi ja puh. 040 523 8202.

Tiedot tapaamisista ja tapahtumista myös: facebook.com/kalliontulkaakaikki

Katso tästä Kallion Tulkaa kaikki -ehdokkaat