Kallion seurakunta – Tulkaa kaikki -vaaliohjelma 2018

Kirkon uudistaja – olet sinä! Olemme uudistusmielisiä seurakuntalaisia, joille kirkon ydinsanoma on Jumalan rakkaus ja lähimmäisenrakkaus. Joukossamme on mukana sitoutumattomia ja ihmisiä eri puolueista. Haluamme rakentaa keskustelevaa, avarakatseista ja ennakkoluulotonta seurakuntaa. Kirkko voi muuttua kun me muutumme! Olkoon Kallion seurakunta yhteisö, johon haluaa liittyä ja jossa saa toimia sellaisena kuin on. Sitoudumme edistämään Tulkaa kaikki –liikkeen valtakunnallisia tavoiteita.

Kallion seurakuntakunnassa tavoitteemme ovat:
Kirkon on kasvettava lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden yhteisöksi
Samaa sukupuolta olevat parit vihitään Kallion seurakunnassa. Teemme töitä sen eteen, tämä toteutusi koko kirkossa.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat on ehdoitta toivotettava tervetulleiksi seurakuntien jäseniksi ja työntekijöiksi.

Kirkollisen keskustelun ja päätöksenteon on oltava avointa. Seurakuntalaisille mahdollisuus luoda ja toteuttaa toimintaa.

Eri elämäntilanteissa olevien ihmisten elämänratkaisuja on kunnioitettava.
Toivotamme tervetulleiksi seurakuntaan eri kulttuureista ja taustoista tulevat ihmiset. Sitoudumme aktiiviseen keskusteluun ja rinnakkaiseloon eri uskontokuntien kanssa. Toimimme sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi kirkossa.

Meidän on jaettava aineellista hyväämme, huolehdittava heikoimmista ja puolustettava ympäristöä. Eri tavoin ajattelevien kirkollisten ryhmien välille on rakennettava luottamusta ja sovintoa.

Kirkon ovet ovat auki erilaisille yhteisöille ja seurakunta on mukana alueen tapahtumissa ja toiminnassa. Kirkko liikkumaan siellä missä ihmiset arjessaan kulkevat.

Oletko kiinnostunut toimimaan ryhmässämme ja/tai auttamaan seurakuntavaalikampanjassa?

Tiedot tapaamisista ja tapahtumista myös: facebook.com/kalliontulkaakaikki 

YhteyshenkilöPertti Kiuru

Puhelinnumero044 2221192